[مقاله] شاداب سازی محیط آموزشی

مدرسه آموزش از راه دور دخترانه رضوان
مدرسه آموزش از راه دور دخترانه رضوان

«شاداب سازی محیط آموزشی»

تصویر مدرسه، تصویری زیبا و نظام یافته است ولی تصویر واقعی مدرسه امروز در مدرسه ساخته نمی شود، بلکه با تصویری که منطقه یا سازمان یا وزارت می دهد، شکل می گیرد. اگر تصویر مدرسه در مدرسه ساخته شود می توان آن را نمادین کرد و از مدرسه به مثابه یک نماد کامل تعلیم و تربیت نام برد.
جهت شکوفایی و رشد استعداد ها می بایست، نیازهای هر فرد به ترتیب، تأمین گردد تا نیازهای مرحله ی بعدی به ترتیب ظهور کرده، تا سر انجام پس از تأمین نیازها فرد به خودیابی برسد.

برای دسترسی به متن کامل مقاله “شاداب سازی محیط آموزشی” تهیه شده توسط معصومه یزدان پناه، مدیریت مدرسه رضوان از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود
دانلود

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *