[مقاله] نقش و جایگاه معاون در پیشبرد اهداف آموزشی

مرکز آموزش از راه دور دخترانه رضوان
مدرسه آموزش از راه دور دخترانه رضوان

«نقش و جایگاه معاون در پیشبرد اهداف آموزشی»
مدرسه جایگاه اصلی تعلیم و تربیت است و رابطه ی متقابلی با جامعه دارد. کسب دانش برای خدمت و اصلاح جامعه است. کار مدرسه ایجاد رابطه میان فراگیرندگان و محیط اجتماعی آنان است. هدف آموزش و پرورش با ارزش تر کردن فراگیرندگان است. اولین هدف هر سازمان آموزش رشد خود رهبری دانش آموزان است که بدون آن تعلیم و تربیت بی محتوا خواهد بود.
دانش آموزان باید در اثر تعلیم و تربیت به خود رهبری نایل آیند و بر مشکلات زندگی فائق شوند و با دیگران زیستن و با دیگران رابطه داشتن را بیاموزند.

برای دسترسی به متن کامل مقاله «نقش و جایگاه معاون در پیشبرد اهداف آموزشی» ، آن را دانلود نمایید.

دانلود
دانلود

 

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *