[مقاله] مدیریت در آموزش از راه دور

مدرسه آموزش از راه دور دخترانه رضوان
مدرسه آموزش از راه دور دخترانه رضوان

مدیریت در آموزش از راه دور

اکنون که دوران علم و دانش، عصر انفجار اطلاعات، حضور الکترونیک، رایانه ها و ماهواره هاست. دورانی است که قدرت در جوامع، برخورداری از دانش بیشتر است و یکی از این عوامل زیرساخت جامعه توان علمی است. این همان گفته فردوسی طوسی است که:                                   «توانا بود هرکه دانا بود»
علم در پیوند با ایمان راه ترقی و سعادت را در جامعه هموار کند. بنابراین باید مدارس را برای این عصر آماده کرد. با تغییر و تحولات اخیر، مدارس کارکردهای سنتی خود را از دست داده و باید کارکردهای جدید برای آن یافت.
تصویر مدرسه، تصویری زیبا و نظام یافته است ولی تصویر واقعی مدرسه امروز در مدرسه ساخته نمی شود، بلکه با تصویری که منطقه یا سازمان وزارت می دهد، شکل می گیرد. اگر تصویر مدرسه در مدرسه ساخته شود می توان آن را نمادین کرد و از مرسه به مثابه یک نماد کامل تعلیم و تربیت نام برد.

برای دسترسی به متن کامل مقاله “مدیریت در آموزش از راه دور” تهیه شده توسط معصومه یزدان پناه، مدیریت مرکز رضوان از لینک زیر استفاده نمایید.

دانلود
دانلود

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *